Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieszczą się w nowej siedzibie

Utworzono dnia 26.10.2020

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 26.10.2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieszczą się w nowej siedzibie pod adresem:


ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie- III piętro budynku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- parter budynku.

W związku z trwającymi pracami teleinformatycznymi do Państwa dyspozycji pozostają nr telefonów:


Sekretariat PCPR w Lublinie- 81 458 38 60
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- 81 458 38 63


O nowych numerach telefonów poszczególnych działów będziemy informować na bieżąco.

"Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Utworzono dnia 05.10.2020

Przypominamy, iż w dniu 10 października upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

czytaj dalej... na temat: "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

KONTYNUACJA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ Z PODOPIECZNYMI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIEŁCZEWICACH

Utworzono dnia 16.09.2020
W dniu 16 września 2020 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie w ramach pilotażowego programu pozwalającego na integracje dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w domu pomocy społecznej. Integracja odbyła się w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Spotkanie było kolejną tego typu lokalną, społeczną inicjatywą pozwalającą na przełamanie barier międzypokoleniowych.
 
Po powitaniu przybyłych gości, odbyły się tradycyjne „wykopki w Woli Gałęzowskiej” połączone z wspólnym zbieraniem ziemniaków. Po owocnej pracy rozpoczęło się pieczenie ziemniaków, kiełbasek oraz biesiadowanie na świeżym powietrzu. Wspólnie udało się zrozumieć cel zespołowej pracy połączonej z wzajemnym okazywaniem sobie pomocy.

Serdecznie dziękujemy gospodarzowi Panu Marianowi Podsiadły Dyrektorowi Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

czytaj dalej... na temat: KONTYNUACJA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ Z PODOPIECZNYMI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIEŁCZEWICACH

Porozumienie między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie a Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie

Utworzono dnia 07.09.2020

W dniu 07.09.2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie odbyło się spotkanie w celu zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie lubelskim.


Inicjatywa podjęta wspólnie z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie ma przyczynić się w szczególności do pomocy młodzieży w zaistnieniu na rynku pracy, ich aktywizacji zawodowej i przygotowania do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, ma przeciwdziałać zagrożeniom wykluczenia społecznego zwłaszcza młodzieży z małych miejscowości i środowisk wiejskich oraz stwarzać jej możliwości pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Młodzi ludzie głównie ze środowisk wiejskich otrzymają pomoc w uzyskiwaniu i pogłębianiu wiedzy ogólnej oraz zawodowej a także podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe.

Powiat Lubelski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19

Utworzono dnia 25.08.2020

Dzięki unijnemu dofinansowaniu Powiat Lubelski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na kwotę 729 164,29 złotych.
 

Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców i personelu DPS a przewidziane w projekcie działania, związane z udzielaniem grantów, mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

 

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

czytaj dalej... na temat: Powiat Lubelski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje drugą turę projektu „Czas na aktywność!”

Utworzono dnia 24.08.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje drugą turę projektu „Czas na aktywność!”, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno- zawodowej osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Lubelskiego.


W II etapie projektu bierze udział 40 osób. Uczestnicy wzięli udział w formach wsparcia takich jak: poradnictwo zawodowe które miało na celu pomoc w wyborze kierunku szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapotrzebowania na rynku pracy, wsparcie psychologiczne, coaching, wyjazd warsztatowy, trening kompetencji społecznych, trening kompetencji życiowych.


Większość Uczestników zakończyło już etap szkoleń zawodowych. W obecnej turze otworzyły się kierunki takie jak: pomoc kuchenna/kucharz, florystyka, pracownik ochrony fizycznej, pracownik biurowy, organizacja eventów. Wiele osób rozpoczęło 3 miesięczny staż zawodowy u wybranego przez siebie pracodawcy. Uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów przejazdu na wszystkie formy wsparcia organizowane w ramach projektu.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje drugą turę projektu „Czas na aktywność!”

Bon turystyczny – nowe wsparcie dla rodzin

Utworzono dnia 24.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, iż w dniu 17.07.2020r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub przyznane prawo do dodatku wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

czytaj dalej... na temat: Bon turystyczny – nowe wsparcie dla rodzin

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 55

W poprzednim tygodniu: 646

W tym miesiącu: 1449

W poprzednim miesiącu: 2330

Wszystkich: 74035