Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 4:

„Pomoc dla mieszkańców gminy Niemce ”

Utworzono dnia 09.07.2020

  W związku z wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia i do celów socjalno-bytowych z powodu wystąpienia w niej obecności bakterii coli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie na...

czytaj dalej... na temat: „Pomoc dla mieszkańców gminy Niemce ”

Powiatowe Centrum Pomocy w Lublinie informuje, że od czerwca stopniowo zostaje wznawiana działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Utworzono dnia 09.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy w Lublinie informuje, że od czerwca stopniowo zostaje wznawiana
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) - placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla
osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie
pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia
będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z pomocy
będą mogły skorzystać wszystkie instytucje prowadzące WTZ, czyli samorządy oraz organizacje
pozarządowe, a także te podmioty, które mają podpisane umowy z PFRON na prowadzenie w 2020
roku bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Fundusze będzie można przeznaczyć
na zakup środków ochrony osobistej (na przykład maseczek, przyłbic, rękawiczek) i środków
dezynfekcyjnych.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy w Lublinie informuje, że od czerwca stopniowo zostaje wznawiana działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”.

Utworzono dnia 19.06.2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznanie świadczenia jest niezależne od posiadanego dochodu. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, zachęca wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubelskiego do składania wniosków drogą elektroniczną.

Utworzono dnia 18.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, zachęca wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubelskiego, którzy posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do składania wniosków na przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne a także wniosków dotyczących programu „Aktywny Samorząd” oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” drogą elektroniczną.

czytaj dalej... na temat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, zachęca wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubelskiego do składania wniosków drogą elektroniczną.

Dla każdej Mamy z okazji Jej święta

Utworzono dnia 26.05.2020
Dla każdej Mamy z okazji Jej święta
Dzień Matki co roku przypada na 26 maja to taki dzień w roku, kiedy każdy z nas pamięta o tym, ażeby złożyć swojej mamie życzenia.
Dlatego i my dziś w tak piękny dzień, składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia, długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń oraz samych cudownych chwil w życiu.
 
czytaj dalej... na temat: Dla każdej Mamy z okazji Jej święta

Rekrutacja do II tury projektu „Czas na aktywność!” zakończyła się.

Utworzono dnia 21.05.2020
 
Rekrutacja do II tury projektu „Czas na aktywność!” zakończyła się. Wnioski osób które dostarczają formularze po upływie terminu naboru, zostaną wpisane na listę rezerwową.
 
Do drugiej tury projektu zostało przyjętych 40 osób. Celem projektu „Czas na aktywność!” jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.Część uczestników projektu odbyła już spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem. Na tych spotkaniach odbywa się diagnoza potrzeb, indywidualne poradnictwo zawodowe. Uczestnik wraz z doradcą tworzą Indywidualny Plan Działania, który uwzględnia plan i rozwój kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji. Uczestnicy wraz z doradcą analizują rynek pracy pod kątem funkcjonowania uczestnika projektu na rynku pracy. Osoby poznają techniki poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Na spotkaniach z psychologiem ma miejsce trening kompetencji społecznych gdzie identyfikują bariery psychologiczne i starają się je przełamywać. Uczestnicy uczą się technik radzenia sobie z emocjami i stresem. W ramach projektu odbywa się także trening kompetencji życiowych na których uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności gospodarowania budżetem domowym, zarządzania czasem, załatwiana spraw w instytucjach, redagowania pism urzędowych. Po zakończeniu poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego, uczestnicy odbędą szkolenie i staż zawodowy za które otrzymają stypendium.
czytaj dalej... na temat: Rekrutacja do II tury projektu „Czas na aktywność!” zakończyła się.

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie otrzymał środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych.

Utworzono dnia 14.05.2020

W dniu 13.05.2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID 19, do Domu Pomocy Społecznej w Matczynie reprezentowanego przez Dyrektora Pana
Sławomira Piotrowskiego trafiły środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych. Inicjatywa została podjęta przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, który wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Panią Małgorzatą Romanko przekazał Staroście Lubelskiemu Panu Zdzisławowi Antoniowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Panu Jackowi Figarskiemu jakże potrzebną w tym trudnym czasie darowiznę, zwiększając tym samym zasoby Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Lubelskiego.


Zakupione materiały pochodzą z funduszy projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFS pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020.
Powyższe działanie, zgodnie z zapewnieniami, nie będzie jedynym wsparciem organizowanym przez Marszałka na rzecz placówek organizacyjnych pomocy społecznej, za
co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 646

W tym miesiącu: 1422

W poprzednim miesiącu: 2330

Wszystkich: 74008