Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego

Utworzono dnia 08.03.2021

Ogłoszenie

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lublinie

Ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego wspieranego przez Powiat Lubelski w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej polegającego na integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych celem ich aktywizacji, efektywnego zagospodarowania czasu wolnego oraz profilaktyki prozdrowotnej mieszkańców Powiatu Lubelskiego.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:
Członkami Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
  3. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.

Zadania Komisji konkursowej:

  1. ocena ofert pod względem formalnym;
  2. ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
  3. przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy ofertami;
  4. sporządzenie protokołu pracy komisji.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w niej członkom Komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) zgłaszającą(-ce) zawierające informacje o spełnieniu kryteriów, o których mowa w "Wymaganiach ogólnych dla członków Komisji konkursowej" należy składać pisemnie do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 15.30 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin lub na adres email: pcpr@powiat.lublin.pl

Komisja konkursowa zostanie powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie. W składzie komisji znajdzie się jeden przedstawiciel ww. podmiotów, spełniający ogólne wymagania dla członków Komisji.
Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje lub podmioty jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej.
Informacja o składzie Komisji zostanie umieszczona w BIP na stronie internetowej www.pcprlublin.pl i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Dodatkowych informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
Tel. (0-81) 458 38 70.

ZAŁĄCZNIKI:

ogłoszenie

Utworzono dnia 08.03.2021, 23:44

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 118

W poprzednim tygodniu: 588

W tym miesiącu: 2071

W poprzednim miesiącu: 2325

Wszystkich: 95289