Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023

Utworzono dnia 05.04.2017

Sprawozdanie

 

z przebiegu konsultacji dotyczących wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubelskim na lata 2017-2023.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 102, poz. 1911) w terminie od 14 marca 2017r.
do 30 marca 2017r.

Do udziału w konsultacjach zaproszone były:

  1. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817
    z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego;
  2. gminy z powiatu lubelskiego w myśl art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.);

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@powiat.lublin.pl

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9, pokój 1.

Informacje o konsultacjach umieszczono na stronach internetowych: www.powiat.lublin.pl, www.splublin.bip.lubelskie.pl, www.lublin.naszepcpr.pl oraz www.pcprlublin.bip.lubelskie.pl

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne były: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie przy współpracy Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

W trakcie prowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, sugestii ani wniosków do ww. projektu uchwały, w tym z gmin z powiatu lubelskiego oraz Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.

W związku z powyższym nie wprowadza się zmian w projekcie uchwały poddanej konsultacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 111

W poprzednim tygodniu: 295

W tym miesiącu: 1060

W poprzednim miesiącu: 1110

Wszystkich: 20877