Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie pełni - Anna Wójtowicz

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie opiera się na przepisach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328).

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 • ustalenie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, *zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
 • wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych osobom przed i po 16 roku życia.

Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:

 • wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności,
 • prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
 • ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
 • zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
 • przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
 • dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
 • wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
 • prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
 • prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
 • przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
 • prowadzeniem rejestrów odwołań,
 • ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
 • przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Lublinie, jako drugiej instancji,
 • wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 • sporządzaniem legitymacji,
 • *prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 • *archiwizowanie dokumentacji,
 • *prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności (KSMOON).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny