Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie pełni - Anna Wójtowicz

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie opiera się na przepisach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139 poz. 1328).

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta

 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 • ustalenie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, *zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
 • wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych osobom przed i po 16 roku życia.

Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:

 • wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności,
 • prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
 • ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
 • zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
 • przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
 • dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
 • wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
 • prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
 • prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
 • przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
 • prowadzeniem rejestrów odwołań,
 • ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
 • przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Lublinie, jako drugiej instancji,
 • wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 • sporządzaniem legitymacji,
 • *prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 • *archiwizowanie dokumentacji,
 • *prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności (KSMOON).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny