Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit. a, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2008r. nr 14 poz. 92).

O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wymagane dokumenty:
kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna - w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej,

w przypadku osób uczących się/ pobierających naukę zaświadczenie ze szkoły
Miejsce złożenia wniosku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin


Termin złożenia wniosku: W każdym czasie.

 

Wybierając ośrodek, do którego chcesz pojechać możesz skorzystać z Centralnej Bazy Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek do pobrania

Utworzono dnia 16.12.2021, 20:38

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2018r.

Utworzono dnia 05.04.2018, 11:46

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny