Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Lubelska Akademia Aktywności

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie
Lubelska Akademia Aktywności


Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:

 • Osób biernych zawodowo – 30 os. (21K, 9M)
 • Osób bezrobotnych – 30 os. (21K, 9M) – zagrożonych wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1 kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Ponadto wśród osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 • Minimum 55% będą stanowiły osoby z terenów wiejskich,
 • Minimum 50%  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • Minimum 40% osoby o niskich kwalifikacjach.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywność społeczno-zawodowej i zdolność do zatrudnienia wśród 60 osób z niepełnosprawnością wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, w oparciu o ścieżkę integracji tworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjały, predyspozycji i potrzeb, a także: poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społeczno-zawodowych, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe.
Oferujemy:

 • Indywidualną ścieżkę rozwoju – 4h
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 8h
 • Trening kompetencji społeczno-zawodowych – 24h
 • Szkolenie zawodowe – 120 h
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy – 6h
 • Staż – 3 miesiące

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 9,60 zł netto za godzinę
 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1440 zł netto za miesiąc
 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe podczas treningu umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia
 • catering podczas treningu umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego w terminie 01.01.2021r. – 30.11.2021r.
Wartość projektu: 1 034 760,15 PLN
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 879 546,12 PLN

Kontakt:
e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl. pcpr@powiat.lublin.pl
Telefon: 790-293-330, 81-458-38-75

Biuro Projektu:
Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi:

 1. Ankieta potrzeb/usprawnień
 2. Regulamin projektu
 3. Formularz zgłoszeniowy
 4. Oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej
 5. Oświadczenie o doświadczeniu zagrożeniem ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 6. Wniosek do ZUS_US7dla osób biernych zawodowo (wniosek należy złożyć w ZUS, przy wypełnianiu należy pamiętać, aby w polu “jakie dane chcesz uzyskać” zaznaczyć “inne” i wpisać „Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny