Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, że przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Cel główny projektu: zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.
Cel szczegółowy projektu: wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:
– zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego);
– zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
Bezpośredni odbiorcy projektu: wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Łączna wysokość dofinansowania: 501 935,00 zł
w tym:
– ze środków europejskich: 423 030,82 zł
– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 78 904,18 zł

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, piętro III.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny